Μια ιστορία για Ενηλίκους!!!!


Μία ιστορία που λέγανε οι παππούδες, ίσως θα έπρεπε να λάβουν υπ' όψη τους οι τριακόσιοι της Βουλής.
Η ιστορία λέει, πως, κάποτε ένας βασιλιάς, κάλεσε τον θησαυροφύλακα και τον ρώτησε αν στο θησαυροφυλάκιο υπήρχε αρκετό χρυσάφι. Ο θησαυροφύλακας του είπε πως δεν ήταν αρκετό και γι' αυτό ο βασιλιάς διέταξε τους φοροεισπράκτορες ...
να βγουν και να μαζέψουν φόρους από τους υπηκόους. Όταν γύρισαν οι φοροεισπράκτορες, ο βασιλιάς τους ρώτησε πως αντέδρασαν οι υπήκοοι.
- Βασιλιά μας, κανείς δεν αντέδρασε, όλοι πρόθυμα μας δώσανε τους φόρους, απάντησαν αυτοί.
- Βγείτε πάλι και μαζέψτε κι άλλους φόρους, τους διέταξε ο βασιλιάς.
Όταν γύρισαν οι φοροεισπράκτορες ο βασιλιάς τους ξαναρώτησε για τις αντιδράσεις των υπηκόων.
- Βασιλιά μας, μουρμούρισαν δυσαρεστημένοι, αλλά μας έδωσαν τους φόρους, απάντησαν αυτοί.
- Βγείτε πάλι και φέρτε κι άλλους φόρους, διέταξε ο βασιλιάς.
Οι φοροεισπράκτορες έφυγαν κι όταν γύρισαν στην ερώτηση του βασιλιά για το πώς αντέδρασαν οι υπήκοοι του είπανε:
- Βασιλιά μας, συναντήσαμε μεγάλη αντίδραση, ο κόσμος φώναζε κι απειλούσε.
- Βγείτε πάλι και φέρτε κι άλλους φόρους, διέταξε ο βασιλιάς.
Γύρισαν πάλι οι φοροεισπράκτορες και στην ερώτηση του βασιλιά για τις αντιδράσεις των υπηκόων είπανε:
- Βασιλιά μας, μόνο που δεν μας σκοτώσανε. Ήτανε πολύ οργισμένοι. Ορισμένοι από αυτούς μας πετούσαν πέτρες κι ότι έβρισκαν μπροστά τους!
- Βγείτε πάλι και φέρτε κι άλλους φόρους, διέταξε ο βασιλιάς.
Όταν γύρισαν οι φοροεισπράκτορες πίσω ο βασιλιάς τους ρώτησε:
- Πως αντέδρασαν οι υπήκοοι όταν τους ζητήσατε κι αυτή τη φορά φόρους;
- Α! Βασιλιά μας! Αυτή τη φορά δεν υπήρχανε αντιδράσεις. Μας έδωσαν αδιαμαρτύρητα τους φόρους που τους ζητήσαμε!
Τότε ο Βασιλιάς γύρισε στον υπουργό Οικονομικών και τον Θησαυροφύλακα και τους είπε γεμάτος ανησυχία:
- Δώστε γρήγορα χρήματα στον λαό! Ετοιμάζουν Επανάσταση!
Η ιστορία αυτή θυμίζει κάτι από το σήμερα; Ας το σκεφτούν σοβαρά οι πολιτικοί μας ...;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου